Monday, April 6, 2009

TOKOH-TOKOH FALSAFAH ISLAM


Terdapat ramai tokoh-tokoh falsafah Islam yang membicarakan tentang psikologi manusia. Antaranya ialah:


 1. Al-Ghazali

 2. Ibn Sina

 3. Al-Farabi

 4. Miskawih

 5. Ibn Taimiyah

 6. Ibn Rusyd

 7. Al-Kindi

 8. Fakhruddin Ar-Razi

 9. Ibn Qayyim

 10. Ibn Bajah

Menurut mereka manusia terdiri daripada fizikal, roh, akal dan nafsu yang setiap satunya mempunyai fungsi dan saling berhubungan antara satu sama lain. Bagi memperolehi maklumat yang lebih terperinci bolehlah melayari beberapa blog yang mengupas berkaitan latarbelakang setiap tokoh di atas dan teori mereka tentang manusia. Antara blognya ialah: • missgueshay07.blogspot.com

 • inspirasihearty.blogspot.com

 • tekno-daie-um.blogspot.com

 • Aqlussalim.blogspot.com

 • Pelitabuluh-wardah.blogspot.com

 • UmmyQais.multiply.com

 • nazyemma.blogspot.com

 • amirasyahida.blogspot.com
 • atique87.blogspot.com
 • husnadaie.blogspot.com